Geld

Vrijwilligerswerk of geld geven aan goede doelen?

Zo werkt dat met de belastingen

Dit jaar besteden we extra aandacht aan mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor een goed doel. Maar hoe zit dat eigenlijk belastingtechnisch gezien? Moet je eventueel gemaakte kosten uit eigen zak betalen of kun je die als kostenpost opvoeren? En als je geld geeft aan goede doelen, zijn die giften aftrekbaar? We vroegen Jan Doorakkers, van Doorakkers & Partners Tax Law, dit eens uit te zoeken.

Tekst: Jan Doorakkers & Maria Kupers

Als je in Spanje inkomstenaangifte doet zie je op de laatste bladzijde waaraan de overheid het door jou betaalde belastinggeld aan uitgeeft. Het grootste deel is voor openbare diensten zoals onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg maar net als vrijwel elk westers land reserveert ook Spanje 0,7% van de begroting om goede doelen te helpen.

Schenken aan goede doelen
Natuurlijk kun je zelf ook geld geven aan een liefdadigheidsinstelling die zich bezighoudt met iets dat jou persoonlijk raakt of om wat voor reden dan ook belangrijk vindt. En ook al doe je dat niet om er vervolgens belastingvoordeel mee te behalen, onder bepaalde voorwaarden kun je deze giften wel aftrekken. Een win-win situatie dus.

In de wet 49/2002 staat precies omschreven hoe dat werkt. De stichting of liefdadigheidsinstelling dient via deze wet aangemeld te zijn en over het zogenaamd ‘goede doelen certificaat’ te beschikken. Bekende voorbeelden van goede doelen in Spanje zijn Cruz Roja, Fundación Pasqual Maragall (Alzheimer) en La Fundación Española del Corazón (Hartstichting).

Giften tot een bedrag van 150€ zijn voor 75% aftrekbaar en van alles wat je meer schenkt kun je 30% aftrekken. Jaarlijks terugkomende schenkingen zijn aftrekbaar voor 35%.

Gaat het echter om instellingen -goede doelen die niet vermeld zijn in de genoemde wet- dan kan nog altijd een bedrag van 10% aftrekbaar zijn. De regels daarvoor verschillen echter per deelstaat. Wat wel voor heel Spanje geldt is dat er geen sprake mag zijn van een tegenprestatie zoals bijvoorbeeld een reis of boek.

Aftrekbaar van de winst
Ook als je een bedrijf hebt kun je je giften van de belasting aftrekken. In artikel 15 van de wet op de vennootschapsbelasting staat dat van dit bedrag 35% ten laste van de winst kan worden gebracht. Als er in de voorgaande twee jaar aan dezelfde instantie schenkingen zijn gedaan kan dit zelfs naar 40% worden verhoogd. Het maximumbedrag van de schenking mag niet meer zijn dan 10 procent van de belastinggrondslag van het jaar van de schenking. Voor een zelfstandig ondernemer gelden dezelfde eisen als voor een privépersoon.
Het is natuurlijk wel zo dat je een bewijs van je schenking moet kunnen tonen als de belastingdienst hier om vraagt. Een bankafschrift is voldoende.

Belasting over onkostenvergoedingen?
Als je besluit om een deel van je vrije tijd te besteden aan vrijwilligerswerk doe je dat omdat het goede doel je aanspreekt. Maar dat betekent nog niet dat je dan ook maar alle kosten voor bijvoorbeeld vervoer, eten of speciale kleding uit eigen zak hoeft te betalen. Sommige organisaties geven een financiële vergoeding of betalen de onkosten, moet je daar dan ook belasting over betalen? Op zich niet, tenzij het om een bedrag van meer dan 5.500 euro per jaar gaat. Buiten dat hoef je als vrijwilliger ook niet op te geven dat je getrakteerd bent op een dagje uit of een etentje.

Geld of tijd: alles is welkom
Of je er nu voor kiest een instelling financieel te steunen of om een deel van je tijd aan vrijwilligerswerk te besteden, goede doelen kunnen niet functioneren zonder de hulp van mensen. Aan de Costa del Sol is een uitgebreid aanbod aan stichtingen en liefdadigheidsinstellingen die zitten te springen om geld en inzet.

Kies wat bij jou past maar let wel op een paar praktische zaken. Een geregistreerde instelling voldoet aan de door de overheid gestelde eisen en dan weet je dus zeker dat er controle op de gang van zaken wordt uitgeoefend.

Als je als vrijwilliger aan de slag gaat vraag dan altijd hoe het geregeld is met de verzekering, wat je verantwoordelijkheden zijn en hoe het zit met begeleiding en opleiding. Ondanks dat het niet om een werkverband gaat ga je wel een verplichting aan en een contract zorgt dan voor duidelijkheid voor beide partijen.

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

¿qué pasa?

culturele agenda van de provincie Málaga

Meer lezen

Een greep uit onze artikelen

Sta eens op!

Iedereen is zich er tegenwoordig van bewust dat een gezonde levensstijl positief wordt geassocieerd met het verminderen van ziektes en een langer leven. Je wordt

Off the grid

Al van de schrik van de nieuwe elektriciteitstarieven bijgekomen? Dan is het misschien toch tijd om eens serieus over zonne-energie te denken. Van Hall Innovations

De Belgische connectie

Vrijwel alle nationaliteiten ter wereld zijn vertegenwoordigd aan de Costa del Sol. Internationale vriendschappen en (zaken) relaties zijn dan ook heel normaal. De Belgische Peter

electronbox

Computerproblemen gewoon opgelost

Elektronbox in Fuengirola is tijdens de lockdown geopend, IT-services worden namelijk als essentiële dienstverlening gezien. Natuurlijk worden wel speciale voorzorgsmaatregelen genomen, er is een zogenaamde

ESpecial Life Magazine

over het goede leven in Spanje

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen over Spanje!
(max. 1 mail per maand)