Ik zie je in de rechtbank!

Je loopt rustig over straat van je omgeving te genieten en ineens stap je in een gat in het trottoir. Het resultaat: een gebroken enkel, gescheurde broek en schaafwonden op je handen. Je zou kunnen zeggen dat je moet uitkijken waar je moet lopen maar je kunt ook zeker zeggen dat de gemeente ervoor moet zorgen dat er geen tegels uit de stoep ontbreken. De schaafwonden zullen vanzelf wel helen maar wie betaalt de medische kosten, de ziektewet en de nieuwe broek?

Het is mogelijk dat je schuldeiser bent van een recht op schadevergoeding door het Spaanse openbaar bestuur. Kortom, je kunt de gemeente aansprakelijk stellen. Die zijn hiervoor natuurlijk verzekerd maar je moet wel aan een aantal eisen voldoen om in aanmerking te komen voor deze vergoeding. Dat kan op grond van het artikel 1902 uit het burgerlijk wetboek dat bepaalt dat “Hij die door een actie of verzuim schade veroorzaakt aan een ander waardoor er schuld of nalatigheid ontstaat, is verplicht om de door hem veroorzaakte schade te herstellen”.

Inmiddels is er een toevoeging aan die wet doorgevoerd waarin staat dat een actie of verzuim dat schade veroorzaakt, het optreden van schade waarbij deze schade echt, effectief en financieel te evalueren moet zijn evenals een oorzakelijk verband tussen de actie en het verzuim van de administratie en het optreden van de schade.

Je moet dus een verband tussen oorzaak en gevolg kunnen aantonen. Dat lijkt misschien simpel in bovengenoemd voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk legio voorbeelden te bedenken waar dit niet zo makkelijk aan te tonen is of waarbij de tegenpartij -de overheid- voldoende twijfel kan zaaien om de eis ongeldig te laten verklaren. Het is daarom van belang om dit niet zelf aan te pakken maar een advocaat in te schakelen. Bespreek van tevoren goed wat het plan van aanpak is zodat de kans van slagen zo groot mogelijk is.

Wim Lamers
Partner bij Welex, Lawyers & Accountants
www.welex.es