Huis verhuren? Ken de wet!

De huurmarkt wordt in Spanje steeds belangrijker. Veel mensen investeren in een woning om deze vervolgens te verhuren, al dan niet voor lange termijn. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die het zich niet meer kunnen permitteren een woning te kopen en dus moeten huren. Dit jaar zijn er wijzigingen in de huurwet doorgevoerd, die bieden vooral de huurder extra bescherming.

Verlenging van het contract
Als er bij afloop van het contract niet binnen de opzegtermijn is gemeld dat dit niet verlengd wordt is de verhuurder verplicht dit te verlengen en de huurder om deze verlenging te accepteren. Het contract is dan nog maximaal 5 jaar geldig. Is die periode voorbij en geen van beide partijen heeft opgezegd, gaat een tweede verlenging van maximaal 3 jaar in. Als er in die tijd geen nieuw contract wordt getekend en de huurder of verhuurder het contract nog niet hebben opgezegd gaat de periode van de stilzwijgende verlenging in alleen indien deze niet uitdrukkelijk van het contract was uitgesloten.

Verkoop
De verkoop van een huis betekent nu niet meer dat het contract tijdens de looptijd ontbonden kan worden. De rechten van de huurder blijven bestaan totdat het contract is afgelopen. De nieuwe eigenaar neemt de rechten en plichten over en moet dit dus ook binnen de geldende opzegtermijn opzeggen.

Kosten doorberekenen
De verhuurder kan andere kosten dan bijvoorbeeld elektriciteit en water in rekening brengen. Dat geldt bijvoorbeeld voor belastingen en heffingen die over de woning worden betaald. Dat moet echter wel in het contract worden vastgelegd, met vermelding van de bedragen. De hoogte van het te betalen bedrag voor elektriciteit en water kan worden bewezen met de meterstanden, als het gaat om heffingen is het de overheid die het bedrag bepaalt. Het volstaat om in het contract te melden wat het bedrag op dat moment is, het kan op elk moment geactualiseerd worden.

De kosten voor een bemiddelende makelaar komen altijd voor rekening van de verhuurder. Het maximale bedrag dat voor de borg gerekend mag worden is twee maanden het huurbedrag. Hiervoor mag een bankgarantie worden afgegeven.

Verhuren?
Door uw woning voor lange termijn te verhuren heeft u de garantie op maandelijkse inkomsten en heeft u over het algemeen verder geen omkijken meer naar de woning. U kunt op internet diverse voorbeelden van huurcontracten vinden maar om zeker te weten dat uw belangen goed vertegenwoordigd zijn raad ik u altijd aan contact op te nemen met een advocaat.

Wim Lamers
Partner bij Welex, Lawyers & Accountants
www.welex.es