Grenzenloze belasting

Waar je ook woont, belasting betalen moet je bijna overal. Zowel in Nederland als in Spanje zijn de meeste gegevens al bekend en hoef je alleen nog even te checken of alles klopt en eventueel wat aftrekposten in te vullen. Makkelijker kunnen ze het niet maken. Maar wat als je in meerdere landen inkomsten, bezittingen of vermogen hebt? Die gegevens worden binnen Europa gewoon uitgewisseld, sinds 2017 is er tussen Nederland en Spanje sprake van een officiële uitwisseling van financiële gegevens. En dat is waar het moeilijk wordt. Mr. Jan van Doorakkers & Partners Tax Law weet hier alles van. We vroegen hem om een verhaal uit de praktijk.

Tekst: Jan Doorakkers & Maria Kupers

Alle jaaropgaves van pensioen, salarissen en banken worden tegenwoordig automatisch vanuit Nederland naar de Spaanse belastingdienst gestuurd (en vice versa) Het, al dan niet met opzet, verzwijgen van inkomsten en vermogen in het buitenland is dus geen optie meer. Goed voor de Spaanse schatkist van waaruit alle voorzieningen betaald moeten worden. Maar de Nederlandse systemen zijn niet hetzelfde als die van Spanje en dat levert nogal eens problemen op. Problemen die door de belastingplichtige zelf herkend en opgelost moeten worden.

Een voorbeeld uit de praktijk
Een Nederlandse resident in Spanje heeft naast zijn reguliere AOW-pensioen, ook pensioenen opgebouwd bij het Metaal Pensioenfonds en het ABP-pensioenfonds, hiernaast heeft hij nog een tweetal lijfrente-uitkeringen.

In de Nederlandse belastingaangifte vallen al deze uitkeringen in Box 1 en zouden daar in het progressieve tarief worden belast. Nederland geeft dan ook met de code voor oudedagsuitkeringen in Box 1 aan Spanje door dat deze klant deze 5 uitkeringen heeft. Een pensioen van het ABP is opgebouwd door het werken bij een Nederlandse overheidsinstelling en wordt daarom in Nederland belast. De Spaanse belastingdienst zet echter alle vijf pensioenen in dezelfde ‘Base General’ waardoor ook in Spanje over het pensioen van het ABP belasting betaald zou moeten worden. Dat zou dus dubbele belasting zijn en dat is natuurlijk niet de bedoeling, sinds 1971 bestaat er al een verdrag tussen beide landen om dit te voorkomen.

De bewijslast ligt in deze bij de belastingplichtige. Binnen tien dagen na de eerste aankondigingsbrief van de Spaanse fiscus moet een eerste bezwaarschrift gestuurd worden, met de bijbehorende documentatie. Dit hele pakket moet in het Spaans worden aangeleverd. Dit betekent dat niet alleen de jaaropgaves vertaald moet worden, maar ook nog eens een keer bij de Nederlandse belastingdienst een verdragsverklaring opgevraagd dient te worden waarin wordt aangetoond dat het ABP pensioen in Nederland wordt belast. Deze verklaring wordt overigens alleen afgegeven als er een dienstjarenoverzicht van het ABP is bijgevoegd en duurt veelal 4 tot 6 weken. Dit betekent dat in Spanje uitstel aangevraagd moet worden, hetgeen vaak niet wordt toegekend.

Lijfrente
In Spanje is het mogelijk om de lijfrente niet in de Base General (vergelijkbaar met Box 1) op te nemen maar in de Base Ahorro (Spaarbox). Die Base biedt een gunstig tarief en er is een hoge vrijstelling van toepassing. Maar ook hier lopen de systemen niet gelijk. In de aangifte die uit Nederland komt staat de lijfrente automatisch in Box 1. Als je die in Spanje in de Base Ahorro wilt zetten, en dus minder belasting zult betalen, moet je de polis en jaaropgaven in het Spaans aanleveren.

Toch betalen want anders boete
De Spaanse belastingdienst zet meteen bij het opstellen van hun aanslag het betaalproces in gang. En dat proces wordt niet zomaar stopgezet, zelfs niet als je uitstel vraagt vanwege het bezwaarschrift. Niet betalen wordt beschouwd als een fiscale overtreding en dat levert boetes op van 50 – 100% van het te betalen belastingbedrag en ook boeterente van 20% als de aangifte langer dan 1 jaar oud is.

Uit de praktijk blijkt dat de belastingdienst pas inhoudelijk naar een bezwaarschrift kijkt als zij de aanslag al definitief hebben gemaakt. Als zij dan vervolgens bepalen dat dit bezwaar gegrond is krijg je het teveel betaalde geld terug. Als er volgens hen één van de bewijsstukken ontbreekt duurt de bezwaarprocedure nog langer. Als je dan toch eerder je geld terug wilt hebben kun je de zaak aanhangig maken bij het TEAC (Hof van de belastingdienst). Die hebben het echter zo druk dat het zeker twee tot drie jaar kan duren voor er een uitspraak is.

Voorkom problemen
Voor dit artikel is een voorbeeld gekozen van een situatie die relatief vaak voorkomt bij Nederlandse en Belgische residenten in Spanje. Het betalen van belasting in Spanje hoeft niet per se drama’s op te leveren, schakel op tijd een specialist in om de aangifte op correcte en voor u zo gunstig mogelijke manier in te vullen.

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

¿qué pasa?

culturele agenda van de provincie Málaga

Meer lezen

Een greep uit onze artikelen

ESpecial Life Magazine

over het goede leven in Spanje

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen over Spanje!
(max. 1 mail per maand)