Gesplitste aankoop

Stijn Govaert
Stijn Govaert

GESPLITSTE AANKOOP

Wie op latere leeftijd investeert in een tweede (derde, vierde…) woning, maakt zich soms zorgen over de erfbelasting die hun erfgenamen later zullen moeten betalen.

Een gesplitste aankoop tussen ouders en kinderen kan in zo’n geval een interessante oplossing zijn.

Één partij (de ouders) koopt het levenslange vruchtgebruik op de woning, een andere partij (de kinderen) koopt de blote eigendom.

Vruchtgebruik is het levenslange recht om de woning te bewonen en er de vruchten (huurinkomsten) van te innen. Wat overblijft is de blote eigendom. De blote eigenaar is eigenaar, maar kan, zolang de vruchtgebruikers leven, met dat eigendomsrecht weinig doen. Niet hij maar de vruchtgebruiker heeft het recht de woning te bewonen, verhuren…

Wanneer alle vruchtgebruikers overleden zijn, verwerft de blote eigenaar de volle eigendom en wordt hij volwaardig eigenaar.

Zo’n verwerving door uitdoving van het vruchtgebruik wordt niet als een erfenis beschouwd en is dus vrijgesteld van erfbelasting.

De enige belasting die verschuldigd is, is de overdrachtsbelasting op het deel ‘vruchtgebruik’.

Meestal zal de operatie van de gesplitste aankoop voorafgegaan worden door een schenking van de ouders aan de kinderen van een geldsom om de blote eigendom aan te kopen. Dat kan gewoon in het thuisland via een eenvoudige handgift door overschrijving op bankrekening.

Een voorbeeld: Myriam en Marc zijn beiden 67 jaar. Ze willen in Moraira een woning aankopen van € 400.000 en willen dit doen via een gesplitste aankoop met hun dochters Sophie en Isabelle.

De waarde van het vruchtgebruik wordt (aan de hand van wettelijke criteria) bepaald op 25% van de aankoopprijs. De waarde van de blote eigendom wordt bepaald op 75%.

De enige belasting die Sophie en Isabelle na het overlijden van hun beide ouders zullen moeten betalen is 10% overdrachtsbelasting op de 25% vruchtgebruik.

Door hun successie te plannen hebben Myriam en Marc hun dochters heel wat erfbelasting bespaard.

Ook in België is een gesplitste aankoop mogelijk, maar daar gelden heel wat restricties waarmee rekening moet gehouden worden.

 

Stijn Govaert

Jurist en vastgoedmakelaar

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


U bent toch geen spambot? * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.