eigen haard is goud waard

Als je een pand op je naam hebt staan moet je daar belasting over betalen, ook in Spanje. De onroerendezaakbelasting heet hier de Impuestos de Bienes Inmuebles. De gemeente bepaalt de hoogte van deze belasting en int deze ook. Een groot deel van de gemeentelijke inkomsten is afhankelijk van de onroerendezaakbelasting. Hoe steekt die eigenlijk in elkaar?

De onroerendezaakbelasting (IBI) werd in 1990 ingevoerd. De belastingplichtigen die aan deze belasting in Spanje zijn onderworpen, zijn allemaal natuurlijke personen en rechtspersonen en andere entiteiten zoals verenigingen van eigenaren, civielrechtelijke vennootschappen die eigenaar zijn van het onroerend goed van landelijke of stedelijk aard of de eigenaar van het recht daarop, die het belastbare feit genereert.

De hoogte van het bedrag van de onroerendzaakbelasting wordt door de gemeente bepaald. Het percentage verschilt dan ook per plaats en in verkiezingstijd is het een onderwerp dat altijd in het verkiezingsprogramma terugkomt.  Normaalgesproken krijgen de inwoners een brief met de rekening thuisgestuurd. Maar als je op het platteland woont bestaat de kans dat je geacht wordt deze zelf op te halen. Het niet ontvangen van deze brief stelt de eigenaar niet vrij van de verantwoordelijkheid voor de betaling voor de vervaldag. Voor te laat betalen wordt een sanctie en rente in rekening gebracht.

Het bedrag dat je moet betalen is gebaseerd op de kadastrale waarde van het land en het pand. De waarderingscriteria houden rekening met vastgestelde regels, zoals bijvoorbeeld dat de kadastrale waarde de marktwaarde niet mag overschrijden. Daarom zijn alle Spaanse onroerende goederen, percelen et cetera van elke gemeente opgenomen in een census en hebben ze een toegewezen waarde en een identificatienummer. De belasting is verschuldigd op de eerste dag van de belastingperiode die samenvalt met het kalenderjaar.

Het gemeentebestuur biedt u de mogelijkheid een jaarlijkse automatische incasso kunt instellen (sommige bieden dan zelfs een kleine korting), dus dan wordt deze Spaanse belasting rechtstreeks van uw bankrekening afgeschreven. U moet er wel voor zorgen dat u voldoende saldo op de rekening heeft om de betaling op de vervaldag te dekken. Bij het niet betalen worden onmiddellijk alle toekomstige automatische incasso’s geannuleerd en moet u de automatische incasso opnieuw instellen en de betaling vóór de laatste betalingsdatum afgeven om sancties te voorkomen.

De vervaldatum van deze belasting in Spanje en het aantal termijnen in geval van deelbetalingen – dit verschilt per gemeente – is meestal in de maanden september, oktober en november. Zoals reeds gezegd is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om te weten wanneer deze belasting verschuldigd is.