Consulaire team bezoekt regio Málaga

Consulaire team bezoekt Málaga – paspoort aanvraag kan dan

Het Consulaire Team van de Nederlandse ambassade te Madrid heeft het voornemen om in de maand november 2015 de regio Malaga te bezoeken. Gedurende dit bezoek worden Nederlanders die daarvoor in aanmerking komen in de gelegenheid gesteld een aanvraag in te dienen voor een paspoort of identiteitskaart.

Deze mogelijkheid staat open voor Nederlanders die door middel van een medische verklaring kunnen aantonen gedurende een lange periode niet in staat te zijn om in persoon naar Madrid te reizen. Ook andere Nederlanders die door bijzondere omstandigheden de reis naar Madrid niet kunnen ondernemen, kunnen zich in contact stellen met de ambassade. De medische verklaring dient te zijn opgesteld door een arts verbonden aan het INSS of u dient bij de apotheek een Certificado Medico Oficial te kopen en te laten invullen door uw arts.

Indien u een reisdocument wilt aanvragen via het mobiele aanvraagstation in november en u denkt in aanmerking te komen voor een dergelijke aanvraag dan kunt u uw verzoek per email indienen bij MAD-CA@minbuza.nl